REDCAMP 2017

REDCAMP 2017 – Redemptorist summer camp  of evangelization, will be held from 11 to 17 July 2017  in Porto and Gaia (Portugal). There are two cities located next to each other on the coast of the Atlantic Ocean, where they work Redemptorists.

A detailed plan and registration starts from December 2016. Already now we invite you to join in the preparations and participation.


Kolejny REDCAMP – Redemptorystowska letnia szkoła ewangelizacji, odbędzie się od 11 do 17 lipca 2017 roku w Portugalii w Porto i Gaia. Są to dwa miasta położone obok siebie nad wybrzeżem Oceanu Atlantyckiego, gdzie pracują redemptoryści.

Szczegółowy plan oraz zapisy od grudnia 2016. Już teraz serdecznie zapraszamy do włączenia się w przygotowania i udziału.


REDCAMP 2017 – campo estivo Redentorista di evangelizzazione, si terrà dal 11-17 luglio 2017 a Porto e Gaia (Portogallo).  Sono le due città situate una acanto all’altra, sulla costa dell’Oceano Atlantico, dove lavorano i Redentoristi.

Un programma dettagliato e la registrazione inizia dal mese di dicembre 2016. Già ora vi invitano a partecipare i preparativi e la partecipazione.

 

Posted in English, Italiano, News, Polski | Tagged | Leave a comment

World Youth Day Krakow 2016

sdm_napis_maleThis year takes place Krakow World Youth Day (25 – 31 July 2016).
Between 20 – 24 VII 2016 will be a meeting of Redemptorist youth in Wroclaw as part of the “Days in the Diocese”.
July 17, 2016 Redemptorist youth meets at the Alphonsian Day.

Detailed information can be found at www.krakow2016.redemptor.pl

Redcamp 2017  is planned on 25 – July 31, 2017 in Gaia (Portugal).

Posted in English | Leave a comment

Światowy Dzień Młodzieży 2016

W 2016 roku odbywać się będzie w Krakowie Światowy Dzień Młodzieży (25 – 31 VII 2016). W związku z tym wydarzeniem w dniach 20 – 24 VII 2016 odbędzie się spotkanie młodzieży redemptorystowskiej we Wrocławiu w ramach “Dni w diecezji”. W ramach Festiwalu młodych w Krakowie zapraszamy na Dzień Alfonsjański w dniu 27 VII 2016 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.krakow2016.redemptor.pl

Posted in News, Polski | Leave a comment

Redcamp 2015 – doświadczenie jedności w ewangelizacji

W dniach 27 lipca – 1 sierpnia 2015 w Wenecji odbywał się REDCAMP 2015 – szkoła ewangelizacji organizowana przez Konferencję Redemptorystów Europy.

Idea  REDCAMP – u to odpowiedź redemptorystów Europy na zaproszenie papieża Franciszka aby wyjść z Ewangelią do ludzi żyjących w dużych miastach, którzy potrzebują głoszenia Ewangelii na nowo.

Uczestniczy szkoły ewangelizacji przygotowywali się do ewangelizacji przeżywając wspólnie rekolekcje oraz warsztaty. Tematem nauczań były podstawowe prawdy wiary głoszone w formie kerygmatu. Poszczególne nauczania prowadzone były w różnych kościołach w Wenecji. Punktem wyjścia do nauczań były obrazy znajdujące się tych kościołach, wyrażające rzeczywistości naszej wiary: Zmartwychwatanie (P.Veronese), Droga na Kalwarię (G. Tiepolo), Zesłanie Ducha Świętego (Tycjan), Ostatnia wieczerza (J. Tintoretto), Wniebowzięcie (Tycjan).

Dzięki nauczaniom w różnych kościołach uczestnicy Redcamp-u mieli okazje, aby wyjść i podzielić się swoją wiarą. Wielu turystów, którzy odwiedzali kościoły w czasie nauczań zatrzymywało się, aby posłuchać katechez na temat wiary. Dla niektórych turystów było to zaskoczenie, gdyż mogli usłyszeć nie tylko historyczne informacje na temat dzieł sztuki obecnych w kościołach, lecz kerygmat.

Ważnym wydarzeniem była celebracja pokutna, spowiedź oraz modlitwa posłania.

Sobotę 1 sierpnia, kiedy kiedy w kościele wspominamy św. Alfonsa był szczególnym dniem. Po południu uczestnicy szkoły wyszli na ulice Wenecji, aby prowadzić ewangelizację.

W tegorocznej szkole ewangelizacji REDCAMP wzięło udział 35 osób z takich krajów jak: Włochy, Filipiny, Francja, Wietnam, Polska, Słowacja, Portugalia, Brazylia. Różnorodność osób i kultur jakie reprezentowali uczestnicy stanowiła wielkie bogactwo. Szczególnym uczestnikiem był o. Jacek Zdrzałek CSsR, Koordynator Konferencji Redemptorystów Europy. Duży wkład w organizację szkoły ewangelizacji wniosła wspólnota filipińska, która posiada swoją siedzibę przy kościele redemptorystów w Wenecji.

Warto podkreślić, że uczestnicy szkoły ewangelizacji  mogli nie tylko poznać się nawzajem, ale przede wszystkim przeżyć wspólne doświadczenie obecności Zmartwychwstałego Pana oraz wspólnie głosić Dobrą Nowinę w czasie wyjścia ewagnelizacynego. Na zakończenie celebrowana była uroczysta Msza Święta z uczestnictwem wspólnoty filipińskiej. Po eucharystii uczestników odwiedził Patryiarcha Wenecji – Fanciszek Moraglia.

Dziękujemy wspólnocie redemptorystów z Wenecji za gościnność i dołożenie wszelkich starań oraz pomoc w organizacji REDCAMP 2015. Ze względu na Światowe Dni Młodzieży w przyszłym roku REDCAMP odbędzie się w ramach spotkania młodzieży z Papieżem oraz Dnia Alfonsjańskiego w Krakowie w ostatnim tygodniu lipca 2016 r.

o. Paweł Drobot CSsR

Posted in News, Polski | Leave a comment

Saluti di padre Antonio Marihno, Superiore Provinciale di Lisbona

Viva a família Redentorista!

Quanta alegria saber da vossa presença em festa no RedCamp de 2015. Portugal espera estar bem rapresentado no grupo presente. Para todos a maior alegria e que a festa aconteça dos pés ao coração. Sei que o p. Manuel está feliz em Veneza. E Veneza está feliz com ele. A todos os presentes a nossa saudação. Também daqui vão as nossas saudades! Que a Mãe do Perpétuo Socorro seja bênção abundente para todos e Santo Alfonso esteja entre nós na festa. A todos aquale abraço.

Unido a vós, p. Antonio Marinho

Posted in News | Leave a comment

Messaggio di P. Giovanni Congiu, Superiore della Provincia Romana

Agli ORGANIZZATORI e ai PARTECIPANTI al REDCAMP, VENEZIA

Ieri sera, verso le 18.30, sfogliando Facebook come spesso mi accade, mi sono ritrovato l’avviso di p. Luigi che ricordava agli amici filippini l’appuntamento dell’inizio del REDCAMP per le 7 p.m. Mi sono preoccupato di cliccare subito “mi piace” e aggiungere anche un commento, e questo non lo faccio quasi mai…: “Sono vicino a voi da lontano e prego perché il REDCAMP sia una esperienza significativa per chi partecipa e per chi vi incontra”. Continue reading

Posted in Italiano, News | Leave a comment

27 luglio 2015 inizia REDCAMP

Domani inizia REDCAMP 2015. Da mattina sarà aperto il punto d’accoglienza nell’oratorio accanto alla chiesa La Fava (Redentoristi). Campo di evangelizzione inizia con l’Eucharistia alle 19.00. Dopo segue la cena.

Al Redcamp di quest’anno si sono iscritti i partecipanti da questi paesi: Italia, Polonia, Slovacchia, Protogallo, Francia, Brazile, Filippine e Vietnam.

Vedi il piano di REDCAMP VENEZIA 2015

Jutro rozpoczyna się REDCAMP 2015. Punkt przyjęć będzie czynny od rana w oratorium przy kościele La Fava (Redemptoryści). W tym roku do udziału w REDCAMP zapisali się redemptoryści i świeccy z Włoch, Polski, Słowacji, Portugalii, Francji, Wietnamu, Filipin i Brazylii.

Zapoznaj się z planem REDCAMP VENEZIA 2015.

Posted in Italiano, Polski, Redcamp Info | 1 Comment

Soon we begin Redcamp 2015

On Monday, July 27 begins REDCAMP 2015 – Summer School of Evangelization. This year we meet in Venice.

Fra poco inizia REDCAMP 2015
Lunedì, 27 luglio inizia REDCAMP 2015 – Campo estivo di evangelizzazione.  Quest’anno ci incontriamo a Venezia.

Wkrótce zaczyna się Redcamp 2015
W poniedziałek 27 lipca rozpoczyna się REDCAMP 2015 – Letnia Szkoła Ewangelizacji. W tym roku spotykamy się w Wenecji.

Posted in English, Italiano, Polski | Leave a comment

Na RedCamp 2015 sú ešte voľné miesta!

Redemptoristický evanjelizačný tábor sa bude konať v Benátkach od 27. júla do 2. augusta 2015. Prípravná komisia na REDCAMP (Redemptorist Camp of Evangelization – Redemptoristický evanjelizačný tábor) sa v dňoch 9. – 10. decembra 2014 stretla v Benátkach. Prítomných bolo celkom 10 redemptoristov a laických spolupracovníkov z Talianska, Poľska, Francúzska, Portugalska a Filipín. Stretnutie zorganizovala komisia Nových evanjelizačných iniciatív, ktorá je súčasťou sekretariátu Novej evanjelizácie Konferencie redemptoristov Európy.

Počas diskusie bol vyhodnotený predchádzajúci REDCAMP 2014 v Krakove. Všetky závery pomohli pri príprave plánov pre rok 2015. Stretnutie prebehlo v atmosfére spolupráce a radosti z tohto nového spôsobu evanjelizácie. Účastníci zdôraznili potrebu pokračovať v tomto druhu spolupráce na úrovni konferencie.

V tomto roku sa budú redemptoristi snažiť podať správy o tejto celoeurópskej iniciatíve našim laickým spolupracovníkom čo najskôr. Táto možnosť formácie pre evanjelizáciu a misiu je výbornou príležitosťou na prípravu ohlasovania evanjelia v medzinárodnom kontexte.

Viac informácii: redcamp.eu, alebo priamo vo všetkých rehoľných domoch redemptoristov

Posted in Redcamp Info | Leave a comment

Venezia aspetta REDCAMP 2015

Video | Posted on by | Leave a comment