Joseph Band i REDCAMP

Joseph BandJuż za miesiąc rozpoczynamy REDCAMP. W czasie letniej szkoły ewangelizacji posługę muzyczną będzie pełnił zespół Joseph Band z Torunia. Niżej zamieszczamy nieco informacji o zespole.

Next month we start REDCAMP. During the summer school  of evangelization music ministry will serve Joseph Band from Torun. Below we present some information about the band.

Zespół JOSEPH BAND zrodził się w 2013 roku przy Duszpasterstwie Akademickim w kościele p.w. św. Józefa w Toruniu. Na RedCamp będzie posługiwał w ograniczonym składzie (Karolina Rybicka, Karolina Michalak, Małgorzata Steblecka oraz Anna Steblecka) wraz z gościem z Włoch, Williamem Prestigiacomo. Dzięki ludziom pełnym pasji, werwy i chęci oraz muzykom, posiadającym niezwykłe zdolności, całym sobą pragniemy oddać się Panu Bogu, służyć mu tym, czym On sam nas obdarzył. Jesteśmy śpiewającymi apostołami. Ewangelizujemy, a jednocześnie kochamy to, co robimy. Tak…. właśnie tacy jesteśmy!:) …nie ma barier dla najgłębszego przekazu i największego pragnienia… najgłębszej ludzkiej tęsknoty i kresu naszych poszukiwań… JOSEPH BAND

JosephBand is a Catholic-Christian music band created in 2013 by the youth academic ministery operating by the st Joseph’s Church based in Torun, Poland, At The Torun, Poland, At The RedCamp festival the band will be performing in restricted line-up (Karolina Rybicka, Karolina Michalak, Małgorzata Steblecka and Anna Steblecka), the band will be accompanied by the special guest from Italy, William Prestigiacomo, Thanks to people filled with passion, verve and willing to do something for others and thanks to musicians who have extraordinary talents with what they do, we decided to give ourselves to God, serve him by using abilities and strength he gave us, We like to call ourselves ‘The Singing Apostles’, We love what we do and we believe that by doing it we bring a good news from The Gospel to people, Yes ! that’s who we are! 🙂 … there are no obstacles for the deepest message and the greatest desire…. the deepest yearning of human heart and the end of our pursuit…. JOSEPH BAND

Joseph Bando on Facebook

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s