REDCAMP już się rozpoczął

 

W sobotę 26 lipca rozpoczęłliśmy REDCAMP 2014. Jest to pierwsza międzynarodowa letnia szkoła ewangelizacji organizowana przez Konferencję Redemptorystów Europy (KRE). W dniu rozpoczęcia Eucharystii przewodniczył o. Jacek Zdrzałek CSsR – koordynator KRE.
o.Jacek

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s