Redcamp 2015 – News

There are still free places for all they want to take part in REDCAMP 2015. The summer school of evangelization of the Redemptorists will be held this year in Venice from July 27th to August 2nd.

Redcamp 2015 odbędzie się  za dwa miesiące. Są jeszcze wolne miejsca na udział w REDCAMP 2015. W tym roku redemptorystowska letnia szkoła ewangelizacji odbędzie się w Wenecji w dnaich 27 lipca – 2 sierpnia.

A preparatory meeting of the Redemptorists, volunteers and youth from Venice took place May 11 – 14 May. Here you can find some pictures from this meeting.
Participants of the Redcamp 2015 will go to liturgies, catechesis and workshops to different churches of Venice. On the St. Alphonsus Day (August 1st) they will evangelize on the streets and squares of the city – it includes Holy Mass and evening celebration as well. We invite you to Venice to our REDCAMP 2015!


Redcamp 2015 odbędzie się  za dwa miesiące.

Są jeszcze wolne miejsca na udział w REDCAMP 2015. W tym roku redemptorystowska letnia szkoła ewangelizacji odbędzie się w Wenecji w dnaich 27 lipca – 2 sierpnia.
W dniach 11 – 14 maja odbyło się spotkanie przygotowawcze z redemptorystami, wolontariuszami i młodzieżą z Wenecji ze wspólnoty filipińskiej. Zamieszczamy kilka fotografii  z tego spotkania.
Zostało ustalone, że uczestnicy Redcamp będą mieli katechezy w różnych kościołach w Wenecji. Natomiast w dzień św. Alfonasa biędzie miała miejsce ewangelizacja na ulicach miasta oraz Msza Święa i wspólne świętowanie.
Zapraszamy do Wenecji na REDCAMP.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s