Category Archives: English

REDCAMP 2017

REDCAMP 2017 – Redemptorist summer camp  of evangelization, will be held from 11  to 16 July 2017  in Porto and Gaia (Portugal). There are two cities located next to each other on the coast of the Atlantic Ocean, where they work Redemptorists.

A detailed plan and registration starts from December 2016. Already now we invite you to join in the preparations and participation.


Kolejny REDCAMP – Redemptorystowska letnia szkoła ewangelizacji, odbędzie się od 11 do 16 lipca 2017 roku w Portugalii w Porto i Gaia. Są to dwa miasta położone obok siebie nad wybrzeżem Oceanu Atlantyckiego, gdzie pracują redemptoryści.

Szczegółowy plan oraz zapisy od grudnia 2016. Już teraz serdecznie zapraszamy do włączenia się w przygotowania i udziału.


REDCAMP 2017 – campo estivo Redentorista di evangelizzazione, si terrà dal 11-16 luglio 2017 a Porto e Gaia (Portogallo).  Sono le due città situate una acanto all’altra, sulla costa dell’Oceano Atlantico, dove lavorano i Redentoristi.

Un programma dettagliato e la registrazione inizia dal mese di dicembre 2016. Già ora vi invitano a partecipare i preparativi e la partecipazione.

 

Soon we begin Redcamp 2015

On Monday, July 27 begins REDCAMP 2015 – Summer School of Evangelization. This year we meet in Venice.

Fra poco inizia REDCAMP 2015
Lunedì, 27 luglio inizia REDCAMP 2015 – Campo estivo di evangelizzazione.  Quest’anno ci incontriamo a Venezia.

Wkrótce zaczyna się Redcamp 2015
W poniedziałek 27 lipca rozpoczyna się REDCAMP 2015 – Letnia Szkoła Ewangelizacji. W tym roku spotykamy się w Wenecji.

Redcamp 2015 – News

There are still free places for all they want to take part in REDCAMP 2015. The summer school of evangelization of the Redemptorists will be held this year in Venice from July 27th to August 2nd.

Redcamp 2015 odbędzie się  za dwa miesiące. Są jeszcze wolne miejsca na udział w REDCAMP 2015. W tym roku redemptorystowska letnia szkoła ewangelizacji odbędzie się w Wenecji w dnaich 27 lipca – 2 sierpnia.

Continue reading Redcamp 2015 – News

Joseph Band i REDCAMP

Joseph BandJuż za miesiąc rozpoczynamy REDCAMP. W czasie letniej szkoły ewangelizacji posługę muzyczną będzie pełnił zespół Joseph Band z Torunia. Niżej zamieszczamy nieco informacji o zespole.

Next month we start REDCAMP. During the summer school  of evangelization music ministry will serve Joseph Band from Torun. Below we present some information about the band. Continue reading Joseph Band i REDCAMP