Category Archives: Polski

REDCAMP 2017

REDCAMP 2017 – Redemptorist summer camp  of evangelization, will be held from 11  to 16 July 2017  in Porto and Gaia (Portugal). There are two cities located next to each other on the coast of the Atlantic Ocean, where they work Redemptorists.

A detailed plan and registration starts from December 2016. Already now we invite you to join in the preparations and participation.


Kolejny REDCAMP – Redemptorystowska letnia szkoła ewangelizacji, odbędzie się od 11 do 16 lipca 2017 roku w Portugalii w Porto i Gaia. Są to dwa miasta położone obok siebie nad wybrzeżem Oceanu Atlantyckiego, gdzie pracują redemptoryści.

Szczegółowy plan oraz zapisy od grudnia 2016. Już teraz serdecznie zapraszamy do włączenia się w przygotowania i udziału.


REDCAMP 2017 – campo estivo Redentorista di evangelizzazione, si terrà dal 11-16 luglio 2017 a Porto e Gaia (Portogallo).  Sono le due città situate una acanto all’altra, sulla costa dell’Oceano Atlantico, dove lavorano i Redentoristi.

Un programma dettagliato e la registrazione inizia dal mese di dicembre 2016. Già ora vi invitano a partecipare i preparativi e la partecipazione.

 

Światowy Dzień Młodzieży 2016

W 2016 roku odbywać się będzie w Krakowie Światowy Dzień Młodzieży (25 – 31 VII 2016). W związku z tym wydarzeniem w dniach 20 – 24 VII 2016 odbędzie się spotkanie młodzieży redemptorystowskiej we Wrocławiu w ramach “Dni w diecezji”. W ramach Festiwalu młodych w Krakowie zapraszamy na Dzień Alfonsjański w dniu 27 VII 2016 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.krakow2016.redemptor.pl

Redcamp 2015 – doświadczenie jedności w ewangelizacji

W dniach 27 lipca – 1 sierpnia 2015 w Wenecji odbywał się REDCAMP 2015 – szkoła ewangelizacji organizowana przez Konferencję Redemptorystów Europy.

Idea  REDCAMP – u to odpowiedź redemptorystów Europy na zaproszenie papieża Franciszka aby wyjść z Ewangelią do ludzi żyjących w dużych miastach, którzy potrzebują głoszenia Ewangelii na nowo.

Uczestniczy szkoły ewangelizacji przygotowywali się do ewangelizacji przeżywając wspólnie rekolekcje oraz warsztaty. Tematem nauczań były podstawowe prawdy wiary głoszone w formie kerygmatu. Poszczególne nauczania prowadzone były w różnych kościołach w Wenecji. Punktem wyjścia do nauczań były obrazy znajdujące się tych kościołach, wyrażające rzeczywistości naszej wiary: Zmartwychwatanie (P.Veronese), Droga na Kalwarię (G. Tiepolo), Zesłanie Ducha Świętego (Tycjan), Ostatnia wieczerza (J. Tintoretto), Wniebowzięcie (Tycjan).

Dzięki nauczaniom w różnych kościołach uczestnicy Redcamp-u mieli okazje, aby wyjść i podzielić się swoją wiarą. Wielu turystów, którzy odwiedzali kościoły w czasie nauczań zatrzymywało się, aby posłuchać katechez na temat wiary. Dla niektórych turystów było to zaskoczenie, gdyż mogli usłyszeć nie tylko historyczne informacje na temat dzieł sztuki obecnych w kościołach, lecz kerygmat.

Ważnym wydarzeniem była celebracja pokutna, spowiedź oraz modlitwa posłania.

Sobotę 1 sierpnia, kiedy kiedy w kościele wspominamy św. Alfonsa był szczególnym dniem. Po południu uczestnicy szkoły wyszli na ulice Wenecji, aby prowadzić ewangelizację.

W tegorocznej szkole ewangelizacji REDCAMP wzięło udział 35 osób z takich krajów jak: Włochy, Filipiny, Francja, Wietnam, Polska, Słowacja, Portugalia, Brazylia. Różnorodność osób i kultur jakie reprezentowali uczestnicy stanowiła wielkie bogactwo. Szczególnym uczestnikiem był o. Jacek Zdrzałek CSsR, Koordynator Konferencji Redemptorystów Europy. Duży wkład w organizację szkoły ewangelizacji wniosła wspólnota filipińska, która posiada swoją siedzibę przy kościele redemptorystów w Wenecji.

Warto podkreślić, że uczestnicy szkoły ewangelizacji  mogli nie tylko poznać się nawzajem, ale przede wszystkim przeżyć wspólne doświadczenie obecności Zmartwychwstałego Pana oraz wspólnie głosić Dobrą Nowinę w czasie wyjścia ewagnelizacynego. Na zakończenie celebrowana była uroczysta Msza Święta z uczestnictwem wspólnoty filipińskiej. Po eucharystii uczestników odwiedził Patryiarcha Wenecji – Fanciszek Moraglia.

Dziękujemy wspólnocie redemptorystów z Wenecji za gościnność i dołożenie wszelkich starań oraz pomoc w organizacji REDCAMP 2015. Ze względu na Światowe Dni Młodzieży w przyszłym roku REDCAMP odbędzie się w ramach spotkania młodzieży z Papieżem oraz Dnia Alfonsjańskiego w Krakowie w ostatnim tygodniu lipca 2016 r.

o. Paweł Drobot CSsR

Soon we begin Redcamp 2015

On Monday, July 27 begins REDCAMP 2015 – Summer School of Evangelization. This year we meet in Venice.

Fra poco inizia REDCAMP 2015
Lunedì, 27 luglio inizia REDCAMP 2015 – Campo estivo di evangelizzazione.  Quest’anno ci incontriamo a Venezia.

Wkrótce zaczyna się Redcamp 2015
W poniedziałek 27 lipca rozpoczyna się REDCAMP 2015 – Letnia Szkoła Ewangelizacji. W tym roku spotykamy się w Wenecji.

Redcamp 2015 – News

There are still free places for all they want to take part in REDCAMP 2015. The summer school of evangelization of the Redemptorists will be held this year in Venice from July 27th to August 2nd.

Redcamp 2015 odbędzie się  za dwa miesiące. Są jeszcze wolne miejsca na udział w REDCAMP 2015. W tym roku redemptorystowska letnia szkoła ewangelizacji odbędzie się w Wenecji w dnaich 27 lipca – 2 sierpnia.

Continue reading Redcamp 2015 – News

REDCAMP 2014 dobiegł końca

LOGO_02_miniW sobotę 2 sierpnia liturgią sprawowaną w rycie greko – katolickim zakończył się REDCAMP – redemptorystowska szkoła ewangelizacji. Była to pierwsza tego rodzaju szkoła organizowana pod patronatem Konferencji Redemptorystów Europy. W szkole wzięło dział 27 osób z takich krajów jak: Polska, Słowacja, Czechy, Portugalia, Włochy, Hiszpania. W czasie szkoły był też szczególny dzień braterskiego spotkania z młodymi redemptorystami z Włoch, Irlandii, Anglii, Niemiec, Zimbabwe, Ukrainy, Słowacji i Iraku, którzy przeżywali miesiąc odnowy duchowej w Tuchowie.
Celem REDCAMP-u było przygotowanie uczestników do bezpośredniej ewangelizacji. Dlatego też katechezy i nauczania skoncentrowane były na podstawowym głoszeniu jakim jest kerygmat. Uczestniczy w poszczególne dni zapoznawali się oraz mieli możliwość doświadczyć osobiście kolejnych elementów kerygmatu: miłość Boża, grzech i zbawienie, zawierzenie życia Jezusowi, działanie Ducha Świętego i wspólnota Kościoła. Obok wykładów prowadzone były warsztaty przygotowujące do głoszenia świadectwa oraz przepowiadania kerygmatu.

Ważnymi wydarzeniami w czasie REDCAMP – u były celebracje wieczorne: pojednania, zawierzenia życia Jezusowi i posłania misyjnego. W ostatni dzień -1 sierpnia, liturgiczne wspomnienie św. Alfonsa Liguroi, założyciela redemptorystów, uczestnicy wyszli na ulice Krakowa, gdzie mieli możliwość ewangelizacji bezpośredniej mieszkańców oraz turystów. Wieczorem w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Podgórzu odbył się wieczór uwielbienia.  Na tę wieczorną modlitwę przybyło wielu ludzi chcących oddawać chwałę Bogu. Był to szczególny czas oddawania chwały Bogu przez wiele narodów.

Bogactwem REDCAMP -u było to, że wzięły w nim udział osoby, które reprezentowały wiele narodów, a także rzeczywistości Kościoła. Był to znak jedności i jednocześnie nadziei dla Europy, która potrzebuje nowej ewangelizacji. Kolejny REDCAMP odbędzie się w Wenecji w ostatni tydzień lipca 2015.

 

Szósty dzień REDCAMP-u

Dzień szósty #Redcamp‘u. Dziś ważny dzień dla wszystkich uczestników szkoły nowej ewangelizacji redemptorystów. Albowiem dziś pozyskaną wiedzę wykorzystywaliśmy w praktyce. Przed południem odbyła się ostatnia konferencja dotycząca#wspólnoty i #Kościoła. Popołudniu zebraliśmy się w kaplicy na wspólną#koronkę do Bożego Miłosierdzia, by od razu po niej ruszyć w stronę Krakowskiego Kazimierza i tam rozmawiać z ludźmi, dzielić się swoją wiarą i “robić raban” słowem… #ewangelizować.. a o 19.30 odbył się długo zapowiadany #wieczór_uwielbienia. Pełen Kościół ludzi pragnących modlić się wraz z uczestnikami Redcamp i muzykami z zespołu Josephband.

Zobacz galerię zdjęć