Category Archives: Polski

Joseph Band i REDCAMP

Joseph BandJuż za miesiąc rozpoczynamy REDCAMP. W czasie letniej szkoły ewangelizacji posługę muzyczną będzie pełnił zespół Joseph Band z Torunia. Niżej zamieszczamy nieco informacji o zespole.

Next month we start REDCAMP. During the summer school  of evangelization music ministry will serve Joseph Band from Torun. Below we present some information about the band. Continue reading Joseph Band i REDCAMP