Polski

Czym jest REDCAMP?

Międzynarodowa Szkoła Ewangelizacji REDCAMP (Redemtorist Camp of Evangelisation) to tygodniowe rekolekcje których celem jest przygotowanie uczestników do bezpośredniego głoszenia Słowa Bożego.  Szkoła jest odpowiedzią na zaproszenie ze strony pasterzy Kościoła Katolickiego do podjęcia przez wszystkich ochrzczonych dzieła nowej ewangelizacji.

Organizatorem REDCAMP jest Sekretariat ds. nowych inicjatyw misyjnych przy Konferencji Redemptorystów Europy.

LOGO_01_miniZmienione okoliczności społeczne, kulturalne, ekonomiczne, polityczne i religijne wymagają od nas czegoś nowego: abyśmy przeżywali w nowy sposób nasze wspólnotowe doświadczenie wiary i ją głosili, poprzez ewangelizację «nową w swym zapale, w swych metodach, w swym wyrazie» (Jan Paweł II) , ewangelizację, która adresowana jest «zasadniczo do osób, które chociaż zostały ochrzczone, oddaliły się od Kościoła i żyją bez odnoszenia się do praktyki chrześcijańskiej, aby sprzyjać w przypadku tych osób nowemu spotkaniu z Panem, bo tylko On napełnia nasze ludzkie życie głębokim sensem i pokojem; aby sprzyjać odkryciu na nowo wiary, źródła łaski, niosącej radość i nadzieję w życie osobiste, rodzinne i społeczne» (Benedykt XVI). – Orędzie Synodu Biskupów na temat nowej ewangelizacji, październik 2013.

Cele

Podstawowym celem  REDCAMP jest przygotowywanie ewangelizatorów do podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji. Uczestnicy zdobywają wiedzę i praktyczne doświadczenie w jaki sposób dzielić się wiarą z innymi oraz w jaki sposób stawać się budowniczymi wiary we własnych krajach i środowiskach życia.

Szkoła składa się z następujących elementów:

Modlitwa

ROZOWYZanim powiemy cokolwiek na temat form, jakie winna przybrać ta nowa ewangelizacja, czujemy potrzebę powiedzenia wam z głębokim przekonaniem, że o całej wierze decyduje relacja, jaką nawiązujemy z osobą Jezusa, który pierwszy wychodzi ku nam. Dzieło nowej ewangelizacji polega na ukazywaniu na nowo sercom i umysłom, niejednokrotnie roztargnionym i zdezorientowanym, ludzi naszych czasów, a zwłaszcza nam samym, wiecznego piękna i nowości spotkania z Chrystusem.   –  Orędzie Synodu Biskupów na temat nowej ewangelizacji, październik 2013.

Szkoła daje doświadczenie osobistej relacji z Bogiem, umocnienia wiary i nauki modlitwy. W czasie szkolenia oraz ewangelizacji jest czas na wspólnotową oraz osobistą modlitwę. W centrum każdego dnia znajduje się celebracja Eucharystii. Jest również czas na wspólnotową modlitwę uwielbienia, a także na osobistą adorację Najświętszego Sakramentu oraz możliwość skorzystania z  sakramentu pojednania i pokuty, czy rozmowy z kierownikiem duchowym.

Wspólnota

NIEBIESKITrzeba utworzyć otwarte wspólnoty, w których wszyscy żyjący na marginesie społeczeństwa znaleźliby swój dom; sprzyjać konkretnym doświadczeniom wspólnoty, które przez żarliwą moc miłości przyciągałyby pozbawiony złudzeń wzrok współczesnej ludzkości. […] Dzisiaj naszą powinnością jest konkretnie udostępniać doświadczenia Kościoła, stwarzać coraz więcej źródeł, do których można zapraszać spragnionych ludzi i tam umożliwiać im spotkanie Jezusa, ukazywać oazy na pustyniach życia. Odpowiedzialność za to spoczywa na wspólnotach chrześcijańskich. –  Orędzie Synodu Biskupów na temat nowej ewangelizacji, październik 2013.

Ważnym elementem szkoły  jest doświadczenie wspólnoty. Udział w międzynarodowym wydarzeniu, jakim jest REDCAMP może stać się dla uczestników okazją do nawiązania znajomości z nowymi ludźmi z różnych krajów, wymiany doświadczeń, a także możliwości odwiedzania siebie nawzajem po zakończeniu szkoły i lepszego poznania krajów nowych przyjaciół poznanych w trakcie szkoły.

Formacja

ZIELONYNie chodzi o wynajdowanie nie wiadomo jakich nowych strategii, jak gdyby Ewangelia była towarem, który trzeba wprowadzić na rynek religii, ale trzeba na nowo odkryć sposoby, w jakie w dziejach Jezusa ludzie zbliżali się do Niego i przez Niego byli powoływani, aby te same sposoby zastosować w warunkach naszych czasów. – Orędzie Synodu Biskupów na temat nowej ewangelizacji, październik 2013.

W czasie trwania szkoły uczestnicy są przygotowywani do ewangelizacji poprzez udział w tematycznych konferencjach oraz praktycznych warsztatach ukazujących w jaki sposób skutecznie głosić Ewangelię w różnych kontekstach.  Jest to także czas na przygotowanie programów ewangelizacyjnych, które będą wykorzystane w czasie ewangelizacji.

Ewangelizacja

ZOLTYDzisiaj naszą powinnością jest konkretnie udostępniać doświadczenia Kościoła, stwarzać coraz więcej źródeł, do których można zapraszać spragnionych ludzi i tam umożliwiać im spotkanie Jezusa, ukazywać oazy na pustyniach życia. Odpowiedzialność za to spoczywa na wspólnotach chrześcijańskich, a w nich na każdym uczniu Pana: każdemu powierzone jest zadanie dawania niezastąpionego świadectwa, aby Ewangelia mogła wejść w życie wszystkich. – Orędzie Synodu Biskupów na temat nowej ewangelizacji, październik 2013.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy posłani zostają do udziału w posłudze ewangelizacji.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s